Korálky a komponenty

Něco málo o korálkách a jejich historii

Korálky v historii? Symbol moci i bohatství

Již před více než padesáti tisíci lety existovaly korálky a z nich vlastnoručně vyrobené výrobky. Vyráběly se snad ve všech kulturách a hlavním důvodem bylo především to, že korálky sloužily jako symbol moci a bohatství a zároveň sloužily jako forma komunikace. Naši předkové věřili také v to, že korálky měly magickou a ochrannou moc.

Dříve semínka navlečená na niti, kosti zvířat nebo zvířecí zuby

Mezi první materiály, ze kterých byly korálky vyrobené, patří například semínka, lastury, kosti nebo kamínky. Většinou se jednalo o věci, které byly lehce dostupné. Například v Anglii posloužila mořská houba, která byla navlečená podle velikosti do tvaru náhrdelníku. Postupem času se vše zdokonalovalo a lidé již dokázali do malých předmětů vytvořit díry. Příkladem mohou být korálky ze zvířecích zubů a kostí nebo vaječných skořápek. Vývoj však pokračoval dále a technika výroby korálků se neustále zdokonalovala. Lidé vyhledávali vzácné a exotické materiály, a proto začal vzkvétat také obchod.

První sériově vyráběné korálky byly ze směsi písku a vápence

Vývoj civilizace dospěl až k bodu, kdy se korálky začaly vyrábět sériově. První takové korálky byly vyrobeny ze směsi křemenného písku a vápence (či hlíny), spolu s malým množstvím alkálie. Takto připravenou směs výrobci roztavili v pecích a přetavovali při vysokých teplotách. Umělci dokonce přišli na to, že oxid měďnatý vytvoří modrou barvu a korálky vyráběli i v modré podobě. Historikové jsou přesvědčení, že právě výše zmíněná směs je předchůdcem skla.

Skleněné korálky jsou z povodí Indu, kde vznikla i nová technika

Úplně první zmínka o opravdovém skle a skleněných korálcích je ale z povodí Indu. Zde byly vyrobeny první skleněné korálky a vynalezena nová technika výroby korálků, takzvané vyrábění tahem. Tato technika zůstala v Indii zachována dodnes. Postupem času se korálky začínají vyrábět i v Benátkách a stávají se hlavním vývozním artiklem.